چابک و چابکی چیست؟

این روزها، کلمه چابک را زیاد می شنویم. با استارتاپ ها، شرکت ها و سازمان هایی روبرو می شویم که بدنبال چابک شدن و چابک عمل کردن هستند. قصد داریم در این مطلب بصورت ساده و کوتاه به تعریفی از چابک و چابکی برسیم.

به خواندن ادامه دهید