مثل دومینو بهم ضربه نزنیم!

دومینو اسم یک بازی هست که با چیدن یک سری قطعات با نظم خاص و دقیق در امتداد دیگر قطعات و با وارد کردن اولین ضربه به اولین قطعه، قطعات با نظم خاصی به یکدیگر ضربه میزنند. خلاصه که دیدن این بازی لذت خاصی داره اما تصور کنید یک نفر به اشتباه یک ضربه وارد کنه قبل از اینکه چیدمان تمام بشه. گاهی پیش میاد که داخل تیم اشتباه از یک نفر سر بزنه و اون اشتباه تو یک فرایند باشه. به خواندن ادامه دهید